Pad je uspon

jer jedino padajući niz provaliju možeš da sagledaš tačan sadržaj provalije, da bi naposletku, stigavši na dno, ugledao i otkrio i sam uzrok pada. A kad otkriješ uzrok pada, stvorio si sebi lestvicu više do uspona.

Нема коментара:

Постави коментар