Odmetnik

Blago plašljiv ali željan da sazna, pun vere u informativni aspekt,
sunčev zrak rešio da prošeta
po neznanom prostoru u krajnje kritičnom odsustvu svoje sabraće
što znači crnilo kompasa, vidljivost nadaleko željena misaona imenica

Šetao je po obodu ravne drvene konstrukcije
na koju je bio smešten mekani plato dužine od dva metra
prekriven sa dva metra meke tkanine u dva sloja
koji se ugiba i odbacuje onoga ko sedne na njega
e zanimljivo valja probati ali nekako sad ne odgovara prilici

I tako je zrak
(očigledno mlad i u potpunom nedostatku prethodnih iskustava sa šetnjama i iskustava sa određivanjem pravca želja i odjeka rizika i bez pravog znanja o raspolućenosti na naše i njihove)
rešio da ode i malo dalje u svom izvidništvu
(mlad, što za sobom povlači i da je smeo, znači bez celovite svesti o tome šta je smeo)
i tako je čistom opservacijom pojavne stvarnosti bliske mu u prostoru i vremenu
došao do zaključka da na tim tkaninama na stojećoj drvenoj konstrukciji
sedi nešto živo
što se od poda račva na dva kraka
pa se onda sastavlja u jedan, kome se sa obe strane nalaze slična takva dva kraka kao i prema podu (samo manja, i sa dužim završecima, kao zracima)
a na samom kraju nešto okruglo, poput majke-sunca
golo i glatko
sa čudnim prorezima i čudnim otvorima na sebi
i dva sitna okrugla udubljenja pri vrhu
Sve to sačinjeno od materije naizgled čvrste kao i ona drvena konstrukcija
ali nije bilo toliko čvrsto izgleda
zaključio je to na osnovu toga što je sedeće biće
pognuto nad nečim širokim šupljim punim nečeg providnog tečnog
svojim završecima-zracima sa jednog od krakova
povlačilo nešto malo oštro po unutrašnjoj strani onog drugog prikačenog kraka
koji je bio položio u ono tečno
i pri tom povlačenju nešto ističe nešto crveno takođe tečno
i tako ono providno tečno dobija crvenu boju

Zrak nije bio siguran šta da misli o tom prizoru
bilo je to nešto novo i doista zanimljivo
žalio je što nije stariji veći pa da osvetli čitav prostor za još bolju opservaciju

I baš u trenutku kad mu je pažnja bila u naponu snage
sedeće biće je podiglo ono okruglo poput sunca
i uperilo ona sitna dva okrugla udubljenja pravo u sunčevog podmlatka
i u tom trenutku
zrak beše usisan
u crnilo
bezkompasno bezizlazno konačno crnilo, kao potez toliko kriv ali potreban
male stvari a mnogo je moći, naročito u krivim rukama
organska materija je to ipak
da je zrak znao da neće biti sledećeg puta
možda bi i stigao da pomisli
sledeći put slušati majku
ostavi u zraku ono što treba da bude u zraku
ostavi u mraku ono što treba da bude u mraku

Нема коментара:

Постави коментар