dMT

''Time has told me
 You're a rare rare find
 A troubled cure
 For a troubled mind.''
            - Nick DrakeVetar, taj sveprisutni svestrani bestelesnik
prolazio svuda i tad i tuda stoga zna
kolika je cena
svakog udara u crvenoj krvavoj masi iznad rebara zaključno sa onomatopejama
svakog toplotnog talasa iz zenica zaključno sa količinom dnevnog svetla
svakog odsustva iz fizičke ravni zaključno sa brojem načina da se odsustvo premosti
svakog kidanja na pola usled bola zaključno sa brojem dana odsustvovanja
svakog parčeta tišine zaključno sa dužinom pogleda uprtog u susedni par organa za vid
svakog tona i frekvencije i tonaliteta zaključno sa brojem reči
svake reči kojom se izražava verovanje
u susednog nosioca srca misli ruku očiju ušiju
u postojanost
u večitost
u kombinatoriku
u individualni spas
u komplementarnost
u dvojinu
u kolektivni spas

Kolika je cena
neopipljivog bezvučnog nečujnog a sveprožimajećeg
konačnog istinskog izraza za puni krug za sraslu kost i ranu koje više nema
odgovor se može locirati
u svakom diskursu vetra sa ostatkom prirode
svakom huku (za koji ne bismo ni znali da ne beše Dilana)
na svakom delu planete
u svakom džepu svemira
odgovor je srazmeran veličini konačnosti i definisanosti prisutnosti vetra
dakle cena
ne postoji
prosta dedukcija

Da, da, sve same iracionalnosti
žalim slučaj ali nema drugog objašnjenja
učenost akademizam cinizam agnosticizam i svaki izam
topi se kao jastuk na kojem se obitava u zajedništvu i isijava u iracionalnosti
u logici srca
ne trudite se nema smisla
ali upravo u besmislu
i jeste smisao

Ne dam ti da plačeš nikad više
ne daš mi da plačem nikad više
dakle nećemo plakati nikad više
prosta dedukcija
koja se plašila da preraste u obećanje ali ipak u njega prerasta sama od sebe
a za dodatna pitanja
konsultovati Dilana
Lenona Harisona Drejka Smita Morisija Birna Bareta Orzabala Zilahija Hrabala Sajferta Harmsa Murakamija Jejtsa De Lila Ginzberga Keruaka Junga Frojda Lajbnica Rasela Huserla Anakina Skajvokera i Padme Amidalu
zapravo batali ih sve
i konsultuj
isključivo sebe samog

Нема коментара:

Постави коментар