Znam


da negde neko sedi za zeleno-zakovanim stolom praznim sluša Koltrejna, misli: sada sada je li dovoljno visoko, i misli: negde neko sigurno sedi za zeleno-zakovanim stolom praznim i sluša Koltrejna jer svi putevi vode do Koltrejna pre nego pre nego što sletiš. Znam da negde neko sedi, povlači pravu liniju koja se pretvara u krivu i pada klizi i misli: neko negde sigurno sedi i crta pravu liniju neposlušnom rukom, nekad prosto ne možeš da uzmeš stvar u svoje ruke. Znam da negde neko leži u nenameštenom krevetu i odlazi i odlazi a ne ide nikud i misli: negde neko sigurno leži u nenameštenom krevetu i odlazi bezlistan hladan i pada i klizi i nema kome da kaže zbogom. Znam da negde postoji neko i misli sigurno neko negde postoji i misli negde mora da postoji neko ko zna da negde mora da postoji neko.
originalna verzija, na engleskom  -  oktobar 2010., nova verzija  -  novembar 2011.    
   fotografija, autorska   -  ''FUTUR (Gledaj napred)'', mart 2011.

2 коментара: